Faiz'in Dünya ve Ahiretteki Zararları Nedir?

4

Resullullah(s.a.v) faiz yiyene,yedirene,kâtibine ve şahitlerine lanet etmiş ve “Onların hepsi günahında ve vebalinde eşittirler” demiştir. (Müslim,Ebu Davud,Tirmizi,Nesei,İbni Mace) Bu asrın Müslümanlarına ne olduda faize kredi ismini takmışlarda onu kendine helal yapmışlar.Yoksa faizin adını değiştirip ona ona krdei dediğimizde faiz helal mi oluyor. Faiz alan kredi aldım diyor.Faiz aldım demiyor.Lakin her günaha bulduğu gibi bunada mazeret buluyor.ve mazereti sebebiyle kurtulacağını zannediyor.ve her zaman yaptığı gibi kendi kendini kandırıyor. Bir zaman gelirki İnsanlar faiz yerler.Her kim faiz yemese bile onu tozu bulaşır. (Nesei) Birçok kişi işini büyütmek gayesiyle bankalara başvu...

Devamını Oku

Kadının hakları nelerdir?

0

Kadının hakları nelerdir? İslamın kadınlara bir baskı ve kısıtlama getirdiği iddalarına ne dersiniz? İslam öncesi devirlerde kadın bir insan bile sayılmıyordu. İslam dini, kadını olması gereken konuma yükseltmiştir. Özgürlük kişinin, nefsinin ve şeytanın istediği gibi yaşaması değildir. Aksine onu yaratanın istediği gibi yaşamasıdır. Çünkü, Allah'ın isteğine uymayan kişi, nefsinin veya şeytanın isteğine uymuştur. Kadının genel haklarını kısaca açıklamaya çalışalım: "Birisine bir kız çocuğu müjdelenirse, üzüntüsünden yüzü simsiyah kesilir..." (Nahl, 16/58 ) Bu âyette Allah (c.c.) cahiliyyet insanının kadına bakışını anlatır ve takbih eder. Halbuki, "Allah di...

Devamını Oku

Çorap üzerine mesh etmek caiz midir?

0

Ayakta sadece çorap bulunup,alt kısmında deri gibi meshe elverişli bir şey olmazsa üzerine mesh etmek dört mezhebe göre caiz değildir.Fakat saâbeden Hz.Ali,İbni Mesud, İbbi Ömer, Enes, Ammâr, Bilâl, Berâ,Ümâme ve Sehl (R.A) çorap üzerine mesh etmenin caiz olduğunu söylüyorlar.Ama çorap sık ve alt tarafı deri olup kendisiyle yürümek mümkün olduğu takdirde üzerine mesh etmek konusunda ihtilaf vardır.Şafii mezhebinde sahih kavle göre üzerine mesh etmek caizdir(1). Hanefi mezhebinde de böyle bir çorap üzerine mesh edilebileceği hususunda ittifak vardır(2). (1) Mecmü C. 1. s. 540. (2) Raddul-muhtar C. 1. s. 180. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa...

Devamını Oku

Misvak'ın fazileti hakkında çok hadis varid olmuştur.Şer'an misvak nedir,fırça misvak sayılır mı?

0

Misvak, diş ve ağzı temizlemek için ağaçtan veya temizleyici başka bir şeyden yapılmış temizlik aletidir.Hicâz'da bulunan Erâk isimli bir ağaçtan olması şart değildir.Ancak Erak ağacının faydalı maddeleri ihtiva ettiği ve Allah'ın Resülü(s.a.s) onu kullandığı için daha faziletlidir.Dinen fırça da misvak sayılır.Peygamberin sünnetine ri'âyet etmek gayesi ile ağzını fırçalayan kimse ağzını temizlediği gibi sevâbada nâil olmuş olur. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 27 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

Dört mezheb'den başka bir mezhebi taklit etmek caiz midir?

0

Dört Mezheb'den başka bir mezhebi taklit etmek câiz değildir. Aslında Kur'an ve sünnetin terbiyesi altında; bildiğimiz dört müctehidin'den başka; Sa'id bin al-Museyeb, Atâ, Sufyânal-Sevri, Sufyân bin Uyayne, Evzâ'i ve Davud gibi birçok müctehid yetişmiştir.Ama bunların mezhepleri zamanında tedvin edilmediği için yayılma isti'dadı göstermediler.Ancak Zeyd bin Ali ile Ca'feral-Sâdık'in mezhepleri, zamanında tedvin edilmediği halde onların mezhebinde bulunduklarını iddia eden Zeydiye ve Ca'feriye fırkaları vardır.İbn al-Salâh dört mezhebden başka mezhepleri taklit etmenin caiz olmadığına dair icmâ'ı nakletmiştir(9). Bu hak mezheplerden birini taklit eden kimse hayatı boyunca o mezhebde kal...

Devamını Oku