Kabir Azabı Haktır.

0
Kabir Azabı Haktır Onun için sen Allah yolunda savaş.Sen ancak nefsinden mükellefsin.ve müminleri savaşa teşvik et.Olur ki Allah o küfredenlerin tazyikimi üzerinden çeker alır.Allahın baskısı daha şiddetlidir.Kabir azabı daha şiddetlidir.(Nisa Süresi 84.Ayet) Kabir azabının varlığına Kuran-ı Kerim'de deliller vardır: Bu konudaki en açık delillerden birisi firavun ailesinin uğradığı azabı anlatan ayettir: "Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet günü de, Firavun'un adamlarını en çetinine sokunuz denilir." (Mümin, 46) Bu ayeti kerime kabir azabının şu anda olduğunu gösteriyor. Çünkü ayet, kıyametteki azaptan önce firavun ve avanesinin şu anda sabah ve akşam azaba uğratıldığını gösteriyor Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar vardır.Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır.Sen onları bilmezsin.Onları biz biliriz.Biz onları iki kere azaba uğratacağız.Daha sonra büyük bir azaba döndürülecekler.(Tevbe süresi 101.ayet) Tevbe süresinin bu ayetinde iki kere azaba uğratacağız.ve daha sonrada büyük bir azaba döndürülürler ifadesi üç azabdan bahsedilmektedir.Ayette geçen bu üç azaptan birincisi dünya azabı, ikincisi kabir azabıdır.Kabir azabından sonra daha büyük bir azab vardır ki oda üçüncü olan cehennem azabıdır. Ayette kabir azabı geçmiyor bu ne dayanarak söylüyorsun? ..Kim bu azabdan maksat kabir azabıdır demiş? Bir çok sahabe ve alim bu konuda ittifak etmişlerdir.Büyük müfessir İmamı Taberi Hazretleri bu ayet hakkında şöyle der. Ayetin sonunda zikredilen büyük azabdan murat cehennem azabıdır.Alimler bu konuda ittifak etmiştir. Madem ayetin sonundaki büyük azab cehennemdir öyle ise daha önce zikredilen iki azabdan biri cehenenm azabı olamaz. Bu durumda iki azabdan birinin kabir azabı olması gerekir. O halde azab dünya azabı,kabir azabı ve ahiret azabı olmak üzere üç’e ayrılmaktadır.Her biri birer deniz hükmünde olan İbni Abbas, İmamı Azam, Kadı Beyzavi, Ebu Malik, İbni Cüreyc, İmam Süddi, İmam Mücahid, imam Katede, Hasanı Basri, İbni Zeyd, İmam Ferra, Muhammed bin ishak, İmam Rabi,İmam Dahhak, Süfyanı Sevri ve diğer müfessirler hadisi şeriflere dayanarak ayetikerimedeki iki azabdan birinin dünya azabıbı diğerinin ise kabir azabı olduğu görüşünde ittifak etmişlerdir.Acaba hiç mümkünmüdür ki kabir azanı diye bir şey olmasın da büyük allameler onu var zannetsin ve ayeti kerimedeki ikinci azabı onunla tefsir etsin.Bu hiç münkünmüdür.? İyi ama belki ikinci azabdan kabir azabı değilde başka bir azab kast edilmiştir?Bu olamaz mı?Kabir azabı diye açık bir delil yok derseniz şayet. İkinci azabdan elbette başka azablarda kast edilmiş olabilir.Ancak bir mana diğer bir manaya engel olmaz. Ve hükümden düşürmez.Bu durumda denilir ki bu ayet bütün bu manaları içinde barındıran bir ayettir.Şimdi sizi bir soru yöneltmek istiyorum.İbni Abbas Hazretleri ki yüz binden fazla sahabe içinde kuranı en iyi anlayan altı isimden biri.Bir düşünün yüz bin sahabi içinde arap dilinin üstadları belagat ilminin dahileri şiir ve edebiyatın üstadları var.Ancak bu kişiler kurandan anlayamadıkları meseleleri İbni Abbas Hazretlerine soruyorlar.O İbni Abbas ki Peygamber efendimizin Ey Allahım onu dinde fakih yap ve kuranın tevilini ona öğret duasına mazhar olmuş ve mazhariyetin bereketiyle devemin yularını kaybetsem kuranda bulurum demiş.Onu anlatmaya kalksak kitaplar yetmez.İşte böyle bir zat diyor ki Ayette geçen ikinci azabdan murat KABİR AZABIDIR.Hem bu görüşünde yalnızda kalmıyor.Yukarıda ismlerini saydığımız veya sayamadığımız onlarca alim İbni Abbas Hazretlerini tasdik ediyor ve aynı görüşü naklediyor.Acaba hiç mümkünmüdür ki İbni Abbas gibi kuran dersini bizzat Peygamberimizden alan ve sahabenin en büyük müfessiri olan bir zat yanılsın olamayan bir hayatın varlığına inansın .Hatta daha da ileri giderek bir ayeti o olmayan hayatla tefsir etsin. Yine sahabenin diğer müfessirleri ve daha sonra gelen alimlerde aynı izahı yapsın ve bütün bu izahlar yanlış olsun. Sonra da bu yanlışlığı sen emsalin fark etmiş olsun.Gerçekten buna ihtimal veriyormusun.?Ezberlerinde yüzbinlerce hadisi şerif olan bu zatlar kuranın bir ayetinin tefsiri hakkında ittifak edeceklerde bu ittifak batıl olacak.Şeytean yüz defa şeytan olsa bu ihtimali kabul ettiremez. Söylediklerim mantıklı gelmesi gerekiyor sizlere. Söyledikleriniz mantıklı.Ama biz hala ayette açık bir şekilde kabir azabı diye bir şey görmüyoruz.Siz bize açıkça gösterinceye kadar buna inanmam diyebilrisniz. Size gösterceğim çok ayetler var.Ancak şunuda bilin ki sizin birşeyi inkar etmeniz onun yokluğuna delil değildir.Bizler bunca alimin ittifak ettiği söze güvenir ve ayette geçen ikinci azabı kabir zabı olarak kabul ederiz.Siz ise vehminnize ve aklınıza güvenir ayetleri zannınıza göre tevil edersininiz Dilerseniz kabir azabı ile alakalı 26 eseri izleyebilirsiniz. http://www.hemenizlesene.com/kategori/kabir-hayati-haktir.html
Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yazmak İçin Üye Olunuz)